Neverending story polskich dróg

„Neverending Story” to film opisujący baśniowy świat piękna i szczęśliwości, w którym wszystkie nasze marzenia stają się rzeczywistością. Wykorzystana w filmie muzyka wprowadza nas w spokojny, melancholijny nastrój. W tej telewizyjnej prezentacji wszystko wygląda wręcz perfekcyjnie. Niestety, śledząc prace remontowe polskich dróg, sprawa wygląda dokładnie odwrotnie. Jakiekolwiek prace remontowe na drogach związane są z zablokowaniem ruchu drogowego, a stosowane objazdy albo inne rozwiązania komunikacyjne przysparzają kierowcom wiele nerwów i powodują znaczne zamieszanie. Kumulacja tych prac sprawia nawet, że w nie jednym mieście prawie wszystkie drogi główne stają się nieprzejezdne, a cały ruch skupia się na małych, wąskich uliczkach, zupełnie do tego nieprzystosowanych. Jednym słowem, aby podróżować po polskich drogach należy bezwzględnie uzbroić się w anielską cierpliwość. Nie warto wyładowywać swojej frustracji na innych kierowcach za pomocą klaksony, gdyż oni pozostają w dokładnie takiej samej sytuacji, jak my. Zbawienne będzie wyjście z domu z zapasem czasowym, aby udało się nie spóźnić na ważne spotkanie. Oprócz tych wszystkich rozbieżności pomiędzy filmem, a remontami dróg, istnieje jedna cecha wspólna. Tak samo, jak kraina fantazji, która nigdy nie ulegnie zniszczeniu, tak i na polskich drogach nigdy nie zaznamy spokoju remontowego.

Remonty nieklasyczne, czyli remonty sprzętów

Pod pojęciem remontu nie możemy rozumieć jedynie modernizacji budynków mieszkalnych oraz budowli użytecznych. Standardowo tak właśnie jest. Najczęściej bowiem remontujemy nasze własne cztery ściany. Poddawać remontom można jednak samochody, ale także wszystkie sprzęty, które użytkujemy w codziennym życiu. Fakt, nie będziemy regenerować zegarka elektronicznego na rękę, gdyż cena tego zabiegu z pewnością przewyższyłaby koszt zakupu nowego czasomierza. Inaczej wygląda kwestia sprzętu AGD. Z uwagi na wysokie ceny nowych urządzeń często decydujemy się najpierw spróbować naprawić awaryjną maszynę w serwisach sprzętowych. Takie działanie jest prostym zabiegiem oddania naszego sprzętu do remontu. Wymiana silnika lub innych elementów składowych, czyszczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych jest remontem. Każda ingerencja człowieka celem przywrócenia pierwotnej wartości urządzenia będzie rozumiana, w oczach fachowców, jako remont danego robota. Skoro tak pojmujemy remont, to w takim razie można posunąć się dalej wyjaśniając, że każda firma usługowa oferująca różnego typu naprawy sprzętowe, jest również, pomimo swojej nazwy, przedsiębiorstwem remontowym. W takiej sytuacji dochodzimy do wniosku, że nieustannie dokonujemy remontów oddając do naprawy posiadany przez nas sprzęt biurowy oraz gospodarstwa domowego.

Remonty a prawo zamówień publicznych

W instytucjach państwowych problematyka realizacji inwestycji budowlanych oraz remontowych podlega szczególnym restrykcją. Przy każdej realizacji trzeba zachować odpowiednie procedury zamówień publicznych, a czas na przeprowadzenie i wykonanie robót jest stosunkowo ograniczony. I tak na przykład stworzenie nowego oddziału szpitalnego podlega nie tylko skomplikowanemu procesowi uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii, w tym także pozwolenia na budowę, ale także wymaga przygotowania oraz przeprowadzenia procedury przetargowej zachowując odpowiednie terminy zbierania ofert oraz czas na wniesienie protestów przez przegrane firmy. Niejednokrotnie zachowanie takiej procedury uniemożliwia zrealizowanie planów w danym roku budżetowym. Stąd też wiele jednostek decyduje się na rozbicie jednego, dużego zadania inwestycyjnego na szereg mniejszych prac remontowych mogących zostać wykonanych na podstawie najprostszej formy udzielania zamówień publicznych, czyli zapytania ofertowego. Remonty nie wymagają również uzyskania pozwoleń na ich realizację, tylko konieczne jest ich zgłoszenie odpowiedniej instytucji nadzorującej. W zapytaniu ofertowym musimy otrzymać jedynie kilka pisemnych propozycji cenowych firm, z których wybierana jest najbardziej korzystna cenowo oferta. Mniej dokumentów, krótszy czas przygotowania realizacji pozwala lepiej operować możliwościami podnoszenia standardów funkcjonowania danej jednostki.

Rozbudowana paleta barw

Planując malowanie mieszkania długo zastanawiamy się nad najbardziej optymalnymi, dla naszych wnętrz, kolorami. Jasne kolory dodają światła, a ciemne odpowiedniego nastroju. Malując pomieszczenia można użyć całej palety kolorów, bez wyjątków, aczkolwiek należy je dobrać do pozostałego wyposażenia tak, aby razem tworzyły jedną, harmonijną całość. Warto byłoby jednak zachować pewne zasady. W pokojach dziennych powinny dominować ciepłe i jasne kolory. Powoduje to wrażenie przestronności pomieszczenia, dodaje mu światła, c poprawia naszą koncentrację i nastrój. Sypialnie mogą pozostać w ciemniejszej kolorystyce, ale intensywność barw winna zostać znacznie stonowana. Jaskrawe kolory mogą przeszkodzić w spokojnym śnie domownika. Kuchnia także nie wymaga specjalnej kolorystyki. Jest to jednak nasze miejsce codziennej pracy i z tego względu rozważmy możliwość pozostania przy jaśniejszych odcieniach. Łazienka stanowi najmniej wymagający pokój mieszkalny. Tutaj możemy zaszaleć. Spędzamy tam stosunkowo mało czasu i kolor ścian nie wywiera na nas żadnego wpływu. Aby zobaczyć jak będzie wyglądał nasz pokój po remoncie warto skorzystać z dostępnych, na stronach internetowych, kreatorów obrazu. Dostarcza je większość firm produkujących akcesoria malarskie. Umożliwi to zweryfikowanie naszego wyobrażenia z realnym wyglądem mieszkania.

Problematyczny demontaż

Nie każde działanie remontowe wiąże się z powstaniem licznych odpadów i śmieci, które zalegają później na blokowych podwórkach. Najwięcej tego typu śmieci powstaje podczas demontażu starych płytek ceramicznych, podłóg, burzeniu ścian, czy wymianie tapet. Zanim zaczniemy prace powinniśmy przygotować się również do odpowiedniego składowania odpadów oraz wywozu je w przeznaczone do tego miejsca. Nadmieniam, że nie jest to nasze dobre serce, a ustawowy obowiązek. Kategorycznie zabrania się wyrzucania śmieci pochodzących z demontażu do pojemników przeznaczonych na wywóz nieczystości bieżących. Gdy demontowanych materiałów jest dużo powinniśmy zamówić specjalny kontener w firmie zajmującej się utylizacją śmieci. Będzie tam można gromadzić odpady, a po zakończeniu prac i wykonaniu telefonu do firmy zostanie on wywieziony. Gdy jednak nie wykonujemy wielkiego remontu możemy popakować odpady w normalne, domowe worki na śmieci, które zostaną zabrane przez pracowników firm utylizujących w terminie stałego opróżniania kontenerów. Niejednokrotnie można spotkać takie nieczystości na blokowych podwórkach lub spacerując po lesie. Często też wsypywane są do ogólnych pojemników. Społeczeństwo obawia się kosztów wywozu takich nieczystości. Zupełnie niepotrzebnie. Oczywistym jest, że za zabranie śmieci trzeba zapłacić, aczkolwiek otrzymana faktura z pewnością nie obciąży stanu naszego portfela.

Jak zabezpieczyć meble na czas remontu

Odpowiednie zabezpieczenie własnego dobytku, aby nie uległ zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych, staje się pierwszym zmartwieniem każdego obywatela. W przypadku domków jednorodzinnych wydaje się to zdecydowanie prostsze, gdyż większa powierzchnia użytkowa pozwala zgromadzić najcenniejsze wyposażenie w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu. W przypadku bloku rzecz nie wygląda równie ciekawie. Ze względu na małe gabaryty mieszkań trudno jest przechować meble w jednym pomieszczeniu. Ponadto bliskość wszystkich pokoi sprawia, że są one w równym stopniu narażone na działanie różnego rodzaju pyłów i środków. Dlatego też większość lokatorów bloków decyduje się na przechowywanie mebli na klatce schodowej. Takie działanie może prowadzić do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Pomijając już fakt, że dostęp osób trzecich do naszego dobytku wcale nie zapewnia im bezpieczeństwa, stwarzają one zagrożenie dla pozostałych mieszkańców i łamią ogólne przepisy przeciwpożarowe. Zwężają one znacznie przejście przez korytarz, co może prowadzić do otarć i siniaków u przechodzących starających się przedostać do swoich domostw. Klatka schodowa jest też jedyną drogą ewakuacyjną i jej zwężenie opóźnia ewentualną ewakuację mieszkańców w razie zagrożenia, a łatwopalność mebli naraża ich, w przypadku pożaru, na niebezpieczeństwo. Zastanówmy się więc czy rzeczywiście pragniemy być odpowiedzialni za powstałe, w ten sposób, niebezpieczeństwo.

Blokowy koszmar

Zdecydowana większość z nas mieszka bądź mieszkało w typowych, dla aglomeracji miejskiej blokowiskach, a tym samym doskonale zdaje sobie sprawę z uroków posiadania sąsiadów. Sprawa nie byłaby aż tak przegrana, gdyby nie polityka remontowa poszczególnych rodzin. Każdy z nas, średnio co 5 lat, dokonuje niezbędnych napraw swojego mieszkania, o czym od razu dowiadują się pozostali lokatorzy, z uwagi na towarzyszące temu odgłosy. Wszelkiego rodzaju wykorzystywane urządzenia i przybory robotnicze wydają dźwięki, którymi musimy się podzielić z naszymi mieszkaniowymi przyjaciółmi. Aby nie zniszczyć pozytywnych relacji sąsiedzkich należy zrozumieć, że prowadzenie czynności remontowych w bloku winno odbywać się w odpowiednich dla wszystkich godzinach. Nie mogą to być godziny bardzo poranne, gdyż nie wszyscy muszą przychylnie oceniać pobudkę np. o 6.00 rano. Wyeliminować powinniśmy także wieczory, gdyż po całym dniu pracy każdy potrzebuje chwili spokoju we własnym fotelu. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy można matematycznie obliczyć średni czas remontu w pojedynczym bloku. Zakładając, że każda modernizacja trwa ok. 3 miesięcy, a w bloku zamieszkuje średnio 20 rodzin należy przyjąć, iż do wykonania prac naprawczych w każdym mieszkaniu potrzeba okresu 5 lat. Pamiętając o tym, że odświeżenia mieszkania należy dokonywać także co 5 lat odkryjemy paradoks. Blokowy koszmar remontowy nigdy się nie kończy.

Konserwacja, remont a inwestycja

Z punktu widzenia finansowego, istotne jest rozróżnienie podejmowanych działań konserwacyjnych, remontowych, czy inwestycyjnych w celu właściwego ich zaksięgowania. Inwestycja, w odróżnieniu od remontu, musi w efekcie rzeczowym, uzyskiwać daną wartość. Remont natomiast jest działaniem mającym na celu odtworzenie wartości technicznej (lub innej) za pomocą naprawy, wymiany istotnych elementów środka trwałego. Przy remoncie nie ma konieczności stosowania technologii, czy technik użytych do wytworzenia środka trwałego. Można użyć współczesnej technologii i materiałów. Konserwację od remontu różni to, że niczego nie naprawiamy, ani nie odtwarzamy, tylko konserwujemy, poprzez np. malowanie lub smarowanie. W remontach istotna sprawą jest analiza zakresu prowadzonych czynności pod kątem przedłużenia sprawności środka trwałego, jego trwałości i poprawności przyjętych rozwiązań. Nie można wymienić papowego pokrycia dachu budynku na dachówkę ceramiczną nie wymieniając równocześnie drewnianej konstrukcji w celu zapewnienia podobnej żywotności elementów konstrukcyjnych i pokrywczych (papa 1020 lat, dachówka 5070 lat, drewniana więźba dachowa 50 lat). Prace remontowe należy tak dobierać, żeby żywotność dokonanych robót nie przekraczała żywotności innych elementów środka trwałego lub samego środka.

Modernizacyjne zawiłości definicyjne

Remont jest pojęciem o bardzo szerokim zakresie znaczeniowym. Każda interwencja w stan techniczny budynku, której celem jest dokonanie pozytywnych zmian, może zostać dopięta do katalogu prac remontowych. W wyjaśnieniach definicyjnych odkryć możemy kilka podziałów remontów. Najważniejszy podział remontów w budownictwie rozgranicza je na podstawie zakresu wykonywanych prac. Wyróżniamy tu trzy podstawowe rodzaje remontów. Najczęściej realizowane są remonty bieżące. Wymiana tapet, czy podłogi, malowanie czy wymiana oświetlenia zalicza się do tego rodzaju prac. Remontem bieżącym będzie też wymiana okien celem zapewnienia większej szczelności pomieszczenia. Kolejnym rodzajem remontów są remonty interwencyjne. Wynikają one z konieczności naprawy uszkodzeń spowodowanych działaniem sił natury, czy zdarzeniami losowymi. Tutaj zakwalifikujemy zalania, przypalenia, pęknięte rury, czy podtopienia. Taka sama wymiana okien, ale spowodowana nie własną wygodą, a np. szalejącymi konarami drzew w trakcie wichury, zyska już miano remontu interwencyjnego. Najpoważniejsze są jednak remonty kapitalne. Polegają one na kompleksowej wymianie wielu elementów konstrukcyjnych budynku tak, aby odtworzyć jego wartość wyjściową. Remont kapitalny może osiągnąć nawet do 70% wartości odtworzeniowej środka trwałego. Dlatego ważna jest analiza ekonomiczna podejmowanych działań i uważne śledzenie kosztów.

Kariera polskich pracowników za granicą

Kilka lat temu, podczas silnego zainteresowania wyjazdami zagranicznymi w celach zarobkowych, z ojczyzny wyjechał znaczny odsetek fachowców. Tyczy to się głównie takich branż, jak motoryzacja, medycyna, czy sektor remontowo budowlany. Największe zatrudnienie znaleźli oni w Wielkiej Brytanii, czy Ameryce. Szybko okazało się, że jakość oraz zakres oferowanych, przez polskich pracowników usług, przypadł do gustu kontrahentom zachodnim. Rozpoczęli oni samodzielną karierę gospodarczą zakładając prywatne firmy i zrzeszając grupy pracowników pochodzenia polskiego. Był to rzut za trzy punkty. Zaufanie oraz uznanie dla krajanów tak szybko rosło, że niebawem stali się oni po prostu bezkonkurencyjni. Podstawą rozwoju polskich usług na zachodzie jest różnica w przygotowaniu do pracy, między polskimi a zachodnimi specjalistami. My, nauczeni historią i doświadczeniem, pełnimy w swoich domach funkcję tzw. „złotych rączek” potrafiących samodzielnie naprawić wiele urządzeń i wykonać większość prac. Anglicy i Amerykanie realizują się w bardzo wąskiej specjalizacji zawodowej. Stąd też wynajmując malarza nie można oczekiwać od niego znajomości zagadnień elektryki, czy hydrauliki. Kompleksowa realizacja inwestycji wymaga więc wynajęcia szeregu specjalistów poszczególnych dziedzin. Polskie przedsiębiorstwa oferują wykonanie zestawu prac tymi samymi siłami przerobowymi, a wszystko to szybko i w bardzo atrakcyjnej cenie. Kto by nie skorzystał?